VSTUP POUZE S ROUŠKOU

  • Poliklinika Palackého
  • 23.7.2020

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je od 23.7.2020 povolen pohyb po zdravotnických zařízeních MEDITERRA, včetně pracoviště Rehabilitační poliklinika Palackého, pouze se zakrytými ústy a nosem. Opatření platí pro pacienty i zaměstnance. Nařízení je platné ve všech vnitřních prostorách kliniky. Pacient může odložit ústenku pouze při fyzicky náročném cvičení v tělocvičně. Věříme, že tato opatření zvýší bezpečnost poskytované péče.