Vaše názory, pochvaly a stížnosti

Vážené klientky, Vážení klienti,
rádi bychom se dozvěděli Vaše postřehy, názory a zkušenosti z návštěvy
Polikliniky Palackého, ambulantního rehabilitačního zařízení při Rehabilitační klinice Malvazinky.

Pochvaly a doporučení můžete zaznamenat do Knihy připomínek a námětů, které jsou umístěny na recepcích a každém oddělení.

Pokud máte výhrady, týkající se poskytování zdravotních služeb nebo činností souvisejících se zdravotními službami, můžete Vy, případně Váš zákonný zástupce (osoba zmocněná nebo osoba blízká) podat stížnost, a to těmito formami:

Písemná žádost

Stížnost zaslaná nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná.
Za podání písemné stížnosti se považuje i stížnost zaslaná e-mailem, faxem, je-li podepsaná.

 

Adresa pro podání písemné stížnosti:

MEDITERRA s.r.o.
Rehabilitační klinika Malvazinky
Sekretariát ředitele
U Malvazinky 5
150 00 Praha 5

1 Step 1

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Telefonická stížnost

Přijímá pouze sekretariát ředitelství na telefonu
+420 251 116 604 / 606.


Tato stížnost bude zaznamenána krátkým zápisem včetně kontaktních údajů stěžovatele. Podmínkou pro řešení telefonické stížnosti je její písemné potvrzení stěžovatelem (podpis).

Ústní stížnost

Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, stěžovatel může stížnost podat ústně jakémukoli zaměstnanci nemocnice. Tento zaměstnanec stěžovatele odkáže na sekretariát ředitelství nemocnice, kde je učiněn krátký zápis s podpisem stěžovatele.

Po pracovní době sekretariátu ředitele je nutné doporučit stěžovateli podat stížnost písemnou formou.

Vámi podaná stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů, pokud jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je nemocnice nepříslušná. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti budete písemně informováni.

Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem zdravotní péče.

Adresa příslušného správního orgánu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor zdravotní, sociální péče a prevence
Charvátova 145/9
110 00 Praha 1

Vámi předané informace využijeme pro další vylepšení provozu nemocnice.

Děkujeme za Vaši spolupráci,
Vedení nemocnice