Lékařský ředitel

MUDr. Soňa Musilová

tel.: +420 251 116 603
sona.musilova@mediterra.cz

Lékaři

MUDr. Tereza Mošnová - vedoucí lékař

Absolvovala studium na 1. Lékařské fakultě UK v Praze, poté pracovala na interních odděleních nemocnice Mělník, Železniční nemocnice v Praze a ÚVN v Praze. V letech 2004 – 2016 pracovala v rehabilitačním zařízení Nemocnice Na Pleši na lůžkové i ambulantní části. Po absolvování interního kmene složila atestaci v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína v roce 2012. Od dubna 2016 pracuje na Rehabilitační klinice Malvazinky na lůžkové rehabilitaci jako zástupce primáře a na Poliklinice Palackého jako vedoucí lékař. Je držitelem Diplomu celoživotního vdělávání lékařů a Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína. Absolvovala kurzy: Manuální a myoskeletální medicína, Kineziotaping, Stabilizace páteře a lopatky, Rehabilitační postupy dle L. Mojžíšové.

MUDr. Zdeňka Černá

Lékařka s atestací z interního a rehabilitačního lékařství s dlouholetou praxí v oboru na rehabilitačních lůžkách akutní i následné péče a v ambulanci léčebné rehabilitace.

Maséři – vodoléčba

Miluše Drahá

Jana Mikulová

V roce 2015 absolvovala kurz masér ve zdravotnictví u Stanislava Herverta (šéfmaséra olympijského týmu). Ve studiu lidského těla pokračovala získáním certifikátů: manuální lymfodrenáž, baňkování, technika Gua Sha, indická masáž hlavy, sportovní a klasická masáž, masáž proti celulitidě a formování postavy. Dále absolvovala kurz Diagnostika l., ll., lll. a segmentovou tlakovou masáž. Pracovala jako masér v lázních Toušeň a rovněž provozovala i soukromou praxi.

Martin Škrobák

Jako masér pracuje ve zdravotnických zařízeních již přes pětadvacet let. Pracuje s klienty individuálně dle jejich zdravotního stavu a předpisu lékaře. Využívá technik: klasické masáže, reflexní masáže, reflexologie plosky nohy, thajské masáže a lymfatické drenáže celého těla.

Petr Knot

Fyzioterapie

Mgr. Monika Grée - úsekový fyzioterapeut

Absolvovala magisterské studium fyzioterapie FTVS UK v roce 2001. Zkušenosti má převážně z ambulantního provozu s dospělými a staršími dětmi. V terapii využívá nejčastěji mobilizačních technik, technik měkkých tkání, principů spirální dynamiky a metodu L. Mojžíšové. Dále využívá prvky dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře, přístupů Mgr. Bitnara a Maryšky. Jako podpůrný prostředek využívá také kineziotaping a manuální lymfodrenáž. Absolvovala rok Feldenkraisovy metody v USA. Pro dlouhodobý efekt terapie probíhá s každým klientem rozbor pracovních, sportovních a běžných činností s návody na jejich optimální provádění, následně pak formou autokorekce v ideálním případě i ke změně pohybového chování. Aktivní přístup klientů k terapii proto vnímá jako klíčový. Hovoří plynně anglicky.

Mgr. Marie Hejnová

Mgr. Karel Kupec

V ambulantní praxi pracuje od roku 2010 převážně s dospělými a juvenilními pacienty.
Z terapie se věnuje nejvíce konceptu DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) dle prof. Pavla Koláře, který absolvoval 2016. Baví ho aplikace poznatků z neurofyziologie vývojové kineziologie do běžných denních činností a sportovních aktivit pacientů. Samozřejmostí jsou mobilizační techniky, techniky měkkých tkání a analytické metody, kineziotaping a edukace. Své pacienty vede k samostatnému přístupu a vědomé aplikaci naučených stereotypů do běžného chování.

Mgr. Jitka Patríková

Věnuje se diagnostice, komplexní rehabilitaci a zároveň prevenci obtíží v oblasti pohybového systému u dospělých, dětí od 6 let a vrcholových sportovců. Vystudovala obor fyzioterapie na FTVS UK. V rámci svého dalšího vzdělávání absolvovala řadu akreditovaných fyzioterapeutických kurzů. Při své práci využívá terapeutické metody: dle Brunkow, metody dle Mojžíšové, mobilizace, techniky měkkých tkání, kineziotaping, pevný tape, terapii triggerpointů, metody vycházející z vývojových pozic a další. Dále využívá zkušeností získaných v rámci zahraniční stáže na rehabilitační klinice v Německu. Dlouhodobě pracuje jako fyzioterapeut České reprezentace v házené.

Mgr. Helena Hendrychová

Bc. Lenka Tománková

Bc. Jana Slaná

Bc. Patrícia Szabová

Bakalářský diplom z fyzioterapie obdržela na Prešovské univerzitě v Prešově. Aktuálně pokračuje v externím magisterském studiu v Bratislavě. Zkušenosti má z ambulantní fyzioterapie s psychosomatickým přístupem v CKP Roseta a CKP Dobřichovice, ale také z lůžkového oddělení neurologie v Nemocnici na Bulovce. Ke klientovi přistupuje individuálně vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a zvláštnostem jeho povahy. Při své práci využívá poznatků z odborných kurzů: Fyzioterapie funkce od Clary Lewitové, kineziotaping, techniky měkkých tkaní, mobilizace. Je absolventkou kurzu Myofasciální integrace. Dále využívá i základní techniky jako je strečink, kompenzační cvičení a ergonomii při práci. V individuální fyzioterapii klade důraz na pochopení správné funkce pohybového aparátu a vnímání těla jako celku. Následně pracuje s klientem na aplikaci zkušeností z terapie do každodenního života. Na klientech oceňuje zájem a odpovědnost za své tělo, otevřenost a snahu zlepšit zažité chybné stereotypy.

Mgr. Irena Krejčová

Absolvovala studium Fyzioterapie na 1. LF UK a obor Rehabilitační a psychosociální péče na ZSF JU. Rehabilitaci osob se profesně věnuje od r. 2002. Od roku 2003 působila na RKM jako fyzioterapeut lůžkové a ambulantní péče a ve velké míře rovněž na vodoléčbě a elektroléčbě. Ke klientům se snaží vždy přistupovat s láskou, úctou a respektem. Ve své práci využívá zkušenosti z kurzů a seminářů, které absolvovala a především z praxe se samotnými klienty. Pracuje zejména s měkkými technikami a mobilizacemi dle Prof. K. Lewita a využívá konceptů práce a cvičení podle R. Brunkow, L. Mojžíšové, McKenzie, PNF (Kabata), Bobath konceptu, Maryšky aj.

Bc. Markéta Černá

Fyzioterapii vystudovala na Karlově Univerzitě v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Své praktické dovednosti čerpá jak z ambulantní fyzioterapie, tak i lůžkových oddělení v různých nemocnicích.
Pracuje převážně s dospělými klienty, včetně sportovců. Závodně hraje již 10 let florbal a má možnost pracovat se svým týmem, od kinesiotapingu po masáže až ke kompenzačním cvikům při jednostranné aktivitě.
K pacientům přistupuje individuálně a terapii přizpůsobuje jejich schopnostem a zdravotním problémům. V praxi používá techniky měkkých tkání, mobilizační techniky, postizometrickou relaxaci, kineziotaping, a také aktivní cvičení s pomůckami. Využívá široké spektrum cviků z různých směrů fyzioterapie, mezi tyto prvky patří například: Dynamická neuromuskulární stabilizace, PNF, senzomotorická stimulace, prvky z jógy atd.

Mgr. Lenka Turková

Elektroléčba

Kateřina Kolková