Kontakty

Pro objednání ambulantní
rehabilitační péče volejte:

+420 251 116 600

[]
1 Step 1
Jméno
Příjmení
Telefonváš telefon
Text zprávymísto pro váš text
0 /

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

Previous
Next

Ambulantní rehabilitační zařízení Rehabilitační kliniky Malvazinky Praha
Poliklinika Palackého

Palackého 5
110 00, Praha 1

Ordinační doba

Pondělí 07:30 – 17:00 MUDr. Tereza MOŠNOVÁ
08:00 – 16:00 MUDr. Zdeňka ČERNÁ
Úterý 08:00 – 14:30 MUDr. Monika HLINĚNÁ
08:00 – 16:00 MUDr. Zdeňka ČERNÁ
Středa 07:30 – 16:30 MUDr. Tereza MOŠNOVÁ
08:00 – 14:30 MUDr. Monika HLINĚNÁ
Pátek 07:30 – 14:30 MUDr. Tereza MOŠNOVÁ

Lékařský ředitel

MUDr. Soňa Musilová

tel.: +420 251 116 603
sona.musilova@mediterra.cz

Lékaři

MUDr. Tereza Mošnová - vedoucí lékař

Absolvovala studium na 1. Lékařské fakultě UK v Praze, poté pracovala na interních odděleních nemocnice Mělník, Železniční nemocnice v Praze a ÚVN v Praze. V letech 2004 – 2016 pracovala v rehabilitačním zařízení Nemocnice Na Pleši na lůžkové i ambulantní části. Po absolvování interního kmene složila atestaci v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína v roce 2012. Od dubna 2016 pracuje na Rehabilitační klinice Malvazinky na lůžkové rehabilitaci jako zástupce primáře a na Poliklinice Palackého jako vedoucí lékař. Je držitelem Diplomu celoživotního vdělávání lékařů a Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína. Absolvovala kurzy: Manuální a myoskeletální medicína, Kineziotaping, Stabilizace páteře a lopatky, Rehabilitační postupy dle L. Mojžíšové.

MUDr. Monika Hliněná

Absolvovala studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je to lékařka s atestací z interního a rehabilitačního lékařství s šestnáctiletou praxí v oboru. Od roku 2003 pracuje na Rehabilitační klinice Malvazinky, konkrétně v letech 2003-2007 působila na lůžkové rehabilitaci a od roku 2007 až dosud se specializuje na ambulantní pacienty na Poliklinice Palackého, kde do roku 2010 byla vedoucí lékařkou.

MUDr. Zdeňka Černá

Lékařka s atestací z interního a rehabilitačního lékařství s dlouholetou praxí v oboru na rehabilitačních lůžkách akutní i následné péče a v ambulanci léčebné rehabilitace.

Maséři – vodoléčba

Mgr. Světlana Sitčuková

Studiem lidského těla se zabývá delší dobu. Má titul z oboru experimentální biologie a virologie v Kyjevě. Kromě toho je jí blízký holistický pohled na lidské tělo – „Celek není souhrn částí“, který zastávají vědy, jako ájurvéda a jóga. Absolvovala tříleté dálkové studium Ájurvédské Instituce Dhanvantri pod vedením Dr. Govinda S. Rajpoota PhD. Získala také osvědčení instruktora jógy u Českého svazu jógy a v současné době pokračuje ve studiu jógové terapie. Masáže vnímá jako pasivní cvičení, které přináší úlevu, ale dlouhodobých výsledků je možno dosáhnout jedině aktivním přístupem k životu a k procesu uzdravení. Pochopení vlastního těla, příčiny onemocnění a přijetí zodpovědnosti za vlastní. Ve své práci používá klasické masáže, reflexní terapii, techniky měkkých tkání, osvěžující zábaly nohou s použitím přípravku firmy Gernétic a metodu estetického formování postavy. Využívá principů ze cvičení jógy.

Jana Mikulová

V roce 2015 absolvovala kurz masér ve zdravotnictví u Stanislava Herverta (šéfmaséra olympijského týmu). Ve studiu lidského těla pokračovala získáním certifikátů: manuální lymfodrenáž, baňkování, technika Gua Sha, indická masáž hlavy, sportovní a klasická masáž, masáž proti celulitidě a formování postavy. Dále absolvovala kurz Diagnostika l., ll., lll. a segmentovou tlakovou masáž. Pracovala jako masér v lázních Toušeň a rovněž provozovala i soukromou praxi.

Martin Škrobák

Jako masér pracuje ve zdravotnických zařízeních již přes pětadvacet let. Pracuje s klienty individuálně dle jejich zdravotního stavu a předpisu lékaře. Využívá technik: klasické masáže, reflexní masáže, reflexologie plosky nohy, thajské masáže a lymfatické drenáže celého těla.

Fyzioterapie

Mgr. Monika Grée - úsekový fyzioterapeut

Absolvovala magisterské studium fyzioterapie FTVS UK v roce 2001. Zkušenosti má převážně z ambulantního provozu s dospělými a staršími dětmi. V terapii využívá nejčastěji mobilizačních technik, technik měkkých tkání, principů spirální dynamiky a metodu L. Mojžíšové. Dále využívá prvky dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře, přístupů Mgr. Bitnara a Maryšky. Jako podpůrný prostředek využívá také kineziotaping a manuální lymfodrenáž. Absolvovala rok Feldenkraisovy metody v USA. Pro dlouhodobý efekt terapie probíhá s každým klientem rozbor pracovních, sportovních a běžných činností s návody na jejich optimální provádění, následně pak formou autokorekce v ideálním případě i ke změně pohybového chování. Aktivní přístup klientů k terapii proto vnímá jako klíčový. Hovoří plynně anglicky.

Mgr. Markéta Brabačová

Má zkušenosti z ambulantní i lůžkové péče. Věnuje se dospělým klientům a v poslední době v nemalé míře také dětem. Má řadu zkušeností ve vedení skupinových cvičení pro děti i pro dospělé. V současnosti v našem zařízení vede skupinové cvičení zaměřené na krční páteř a cvičení na míčích. Nejčastěji v terapii využívá pozic z vývojové kineziologie dle Koláře, reflexní lokomoci dle prof. Vojty, senzomotorických cvičení, mobilizační techniky a techniky měkkých tkání dle Lewita. Dále pak terapii dle přístupu Clary-Marie H. Lewitové, Mgr. P. Bitnara, p. L. Mojžíšové, metodu R. McKenzie a aplikaci kineziotapu.

Mgr. Karel Kupec

V ambulantní praxi pracuje od roku 2010 převážně s dospělými a juvenilními pacienty.
Z terapie se věnuje nejvíce konceptu DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) dle prof. Pavla Koláře, který absolvoval 2016. Baví ho aplikace poznatků z neurofyziologie vývojové kineziologie do běžných denních činností a sportovních aktivit pacientů. Samozřejmostí jsou mobilizační techniky, techniky měkkých tkání a analytické metody, kineziotaping a edukace. Své pacienty vede k samostatnému přístupu a vědomé aplikaci naučených stereotypů do běžného chování.

Mgr. Jitka Patríková

Věnuje se diagnostice, komplexní rehabilitaci a zároveň prevenci obtíží v oblasti pohybového systému u dospělých, dětí od 6 let a vrcholových sportovců. Vystudovala obor fyzioterapie na FTVS UK. V rámci svého dalšího vzdělávání absolvovala řadu akreditovaných fyzioterapeutických kurzů. Při své práci využívá terapeutické metody: dle Brunkow, metody dle Mojžíšové, mobilizace, techniky měkkých tkání, kineziotaping, pevný tape, terapii triggerpointů, metody vycházející z vývojových pozic a další. Dále využívá zkušeností získaných v rámci zahraniční stáže na rehabilitační klinice v Německu. Dlouhodobě pracuje jako fyzioterapeut České reprezentace v házené.

Mgr. Jakub Kozel

Vystudoval fyzioterapii na Univerzitě Karlově v Praze a věnuje se zejména dospělým klientům. V rámci své praxe pracoval ve FN Motol, s národním týmem skokanů na lyžích a strávil také dva roky ve Velké Británii na klinikách v Londýně, Oxfordu a Colchesteru. V Londýně rovněž absolvoval několik kurzů zaměřených na mobilizaci kloubů a léčbu chronické bolesti. V praxi využívá zejména metody senzomotorické stimulace, cvičeni dle vývojových řad, Mulligan mobilizace, kognitivně funkční terapii, techniky měkkých tkání, tejping a další.
„Člověka, který přichází do ordinace fyzioterapeuta, je vždy třeba brát jako osobnost, kterou ovlivňují biologické, psychické a sociální faktory a i v terapii je nutné vnímat tento celek.
Základem úspěchu je vždy implementace nabytých pohybových vzorů do aktivit běžného života, uvědomění si příčiny problémů a určení té správné cesty, ať už v rámci fyzioterapie či mimo ni.“

Dis. Filip Razim

Fyzioterapii se věnuje od roku 2003. Své působení v oboru začínal v armádním sportovním centru Dukla Liberec. Během své praxe měl možnost pracovat nejen v ambulantním a lůžkovém provozu, ale i v lázeňství. Absolvoval kurzy Diagnostika a terapie funkčnch poruch, Vývojová kineziologie v manuální medicíně, ACT – Akrální koaktivační terapie, Propriceptivní neuromuskulární facilitace či SM systém Dr.Smíška. V této době prochází kurzem Dynamické Neuromusckulární Stabilizace (DNS) dle Koláře. Kvalifikaci v oblasti fyzioterapie si zvyšuje externím studiem Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě.

Bc. Jana Slaná

Bc. Patrícia Szabová

Bakalářský diplom z fyzioterapie obdržela na Prešovské univerzitě v Prešově. Aktuálně pokračuje v externím magisterském studiu v Bratislavě. Zkušenosti má z ambulantní fyzioterapie s psychosomatickým přístupem v CKP Roseta a CKP Dobřichovice, ale také z lůžkového oddělení neurologie v Nemocnici na Bulovce. Ke klientovi přistupuje individuálně vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a zvláštnostem jeho povahy. Při své práci využívá poznatků z odborných kurzů: Fyzioterapie funkce od Clary Lewitové, kineziotaping, techniky měkkých tkaní, mobilizace. Je absolventkou kurzu Myofasciální integrace. Dále využívá i základní techniky jako je strečink, kompenzační cvičení a ergonomii při práci. V individuální fyzioterapii klade důraz na pochopení správné funkce pohybového aparátu a vnímání těla jako celku. Následně pracuje s klientem na aplikaci zkušeností z terapie do každodenního života. Na klientech oceňuje zájem a odpovědnost za své tělo, otevřenost a snahu zlepšit zažité chybné stereotypy.

Mgr. Irena Krejčová

Absolvovala studium Fyzioterapie na 1. LF UK a obor Rehabilitační a psychosociální péče na ZSF JU. Rehabilitaci osob se profesně věnuje od r. 2002. Od roku 2003 působila na RKM jako fyzioterapeut lůžkové a ambulantní péče a ve velké míře rovněž na vodoléčbě a elektroléčbě. Ke klientům se snaží vždy přistupovat s láskou, úctou a respektem. Ve své práci využívá zkušenosti z kurzů a seminářů, které absolvovala a především z praxe se samotnými klienty. Pracuje zejména s měkkými technikami a mobilizacemi dle Prof. K. Lewita a využívá konceptů práce a cvičení podle R. Brunkow, L. Mojžíšové, McKenzie, PNF (Kabata), Bobath konceptu, Maryšky aj.

Bc. Markéta Černá

Fyzioterapii vystudovala na Karlově Univerzitě v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Své praktické dovednosti čerpá jak z ambulantní fyzioterapie, tak i lůžkových oddělení v různých nemocnicích.
Pracuje převážně s dospělými klienty, včetně sportovců. Závodně hraje již 10 let florbal a má možnost pracovat se svým týmem, od kinesiotapingu po masáže až ke kompenzačním cvikům při jednostranné aktivitě.
K pacientům přistupuje individuálně a terapii přizpůsobuje jejich schopnostem a zdravotním problémům. V praxi používá techniky měkkých tkání, mobilizační techniky, postizometrickou relaxaci, kineziotaping, a také aktivní cvičení s pomůckami. Využívá široké spektrum cviků z různých směrů fyzioterapie, mezi tyto prvky patří například: Dynamická neuromuskulární stabilizace, PNF, senzomotorická stimulace, prvky z jógy atd.

Elektroléčba

Alena Podroužková

Alena je fyzioterapeut se specializací „elektroléčba“ včetně práce s laserem. V roce 1980, po střední škole, absolvovala nástavbu – obor rehabilitační pracovník. Má 30 let zkušeností a od roku 2000 se zaměřuje výhradně na elektroléčbu. V roce 1993 získala atestaci v oboru rehabilitační pracovník a od roku 2005 pak disponuje platnou registrací v oboru fyzioterapeut. Z praxe: Nemocnice Karlovy Vary, Kojenecký ústav Strančice, Poliklinika Oblouková, Poliklinika Stodůlky, ARC MED, FN Motol, od roku 2009 pak Rehabilitační klinika Malvazinky – detašované pracoviště Palackého. Provádí veškeré léčebné úkony elektroléčby v rozsahu instalovaných zařízení.

Martina Vancová

V současné době pracuje na pozici fyzioterapeuta na elektroléčbě. Aplikuje zde veškerou elektroterapii. Práce na oddělení elektroléčby je při plné vytíženosti náročná na organizaci, ale i v časovém pressu přistupuje ke klientům vždy vstřícně a s úsměvem. Z předchozí praxe má zkušenosti především s rehabilitací pacientů po ortopedických operacích. Absolvovala kurzy: manuální lymfodrenáž, tejpování a SM systém MUDr. Smíška.