Etický kodex pro obchodní partnery

Všichni obchodní partneři skupiny VAMED se musí, při uzavírání smluv od hodnoty zakázky 5 000,- , kdy se obchodní partner stává dodavatelem společnosti ze skupiny VAMED, zavázat k dodržování přiloženého Etického kodexu pro obchodní partnery (Code of Conduct for business partners), který doplňuje etický kodex skupiny (Code of Conduct).