ÚSPĚŠNĚ JSME OBHÁJILI AKREDITACI SAK

  • Poliklinika Palackého
  • 12.11.2021

Ve dnech 21. a 22. října 2021 probíhalo na pracovištích MEDITERRA s.r.o. re-akreditační šetření Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). S potěšením vám oznamujeme, že jsme na období dalších tří let, konkrétně do 21. října 2024, tuto uznávanou akreditaci úspěšně obhájili a získali.

V celkovém hodnocení jsme dosáhli 9,73 bodů z 10.  Jedná se historicky o nejvyšší ohodnocení, kterého naše společnost během akreditačního šetření doposud dosáhla.

Akreditační šetření SAK o.p.s. je po všech stránkách velmi náročný proces a to nejen ve dnech samotného auditu, ale zejména během tomu předcházejících týdnů a měsíců příprav. To vše v mimořádně složité době pandemie infekce COVIDu-19, která na nás všechny klade nemalé nároky a stěžuje nám již tak náročnou práci, jakou péče o naše pacienty beze sporu je.

Oceňujeme přátelskou atmosféru na všech úsecích našeho zdravotnického zařízení, která v průběhu akreditačního procesu panovala a vážíme si velmi vstřícného a profesionálního přístupu veškerého personálu zapojeného do prověrky auditovaných standardů. Věříme, že tímto úspěchem přispějeme k rostoucí spokojenosti našich pacientů, protože pro ně to všechno s pokorou a nadšením pro věc děláme!