DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD V OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO VÝSKYTU RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

  • Poliklinika Palackého
  • 16.12.2023

Vážení návštěvníci Rehabilitační polikliniky Palackého, v období zvýšeného výskytu akutních respiračních onemocnění prosíme všechny příchozí o dodržování následujících zásad:
– Před vstupem do zařízení si vydezinfikujte ruce.
– Vstupujte s ochranou dýchacích cest (jednorázová ústenka/respirátor FFP2).
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!