Fotogalerie

 • Vamed
 • 16.12.2017

Fotogalerie

Partneři

 • Vamed
 • 15.9.2017

Partneři

Lékaři a specialisté

 • Vamed
 • 15.9.2017

Lékaři

MUDr. Tereza Mošnová - vedoucí lékař

Absolvovala studium na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Poté pracovala na interních odděleních nemocnice Mělník, Železniční nemocnice v Praze a ÚVN v Praze. V letech 2004 – 2016 pracovala v rehabilitačním zařízení Nemocnice Na Pleši na lůžkové i ambulantní části. Po absolvování interního kmene složila atestaci v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína v roce 2012. Od dubna 2016 pracuje na Rehabilitační klinice Malvazinky na lůžkové rehabilitaci jako zástupce primáře a na Rehabilitační poliklinice Palackého jako vedoucí lékařka. Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů a Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína. Absolvovala kurzy: Manuální a myoskeletální medicína, Kineziotaping, Stabilizace páteře a lopatky, Rehabilitační postupy dle L. Mojžíšové, diagnostický a terapeutický kurz Vojtovy reflexní lokomoce pro lékaře se zaměřením na dospělé pacienty a kurz DNS pro lékaře.

MUDr. Zdeňka Černá

Lékařka s atestací z interního a rehabilitačního lékařství s dlouholetou praxí v oboru na rehabilitačních lůžkách akutní i následné péče a v ambulanci léčebné rehabilitace.

MUDr. Alena Pilarčíková

Text pro MUDr. Alenu Pilarčíkovou je v přípravě.

Maséři – vodoléčba

Miluše Drahá

Masérský kurz absolvovala v roce 1995 na Vyšší zdravotnické škole v Plzni. V roce 2001 dokončila kurz manuální lymfodrenáže v doškolovacím centru v Brně u prof. Bechyně. Poté navázala kurzy: reflexní masáž plosky nohy, aromaterapie a reflexní masáž zad a šíje. Má bohaté zkušenosti z lázeňského, lůžkového i ambulantního provozu.

Pavel Žáček

V roce 2019 dokončil studia na Střední odborné škole zdravotnické 5. května, obor masér sportovní a rekondiční. Již od roku 2017 vypomáhal ve sportovním oddílu v rámci regenerace. Během čtyřletého studia prošel řady zdravotnických zařízení např. FN Motol, Poliklinika Prosek, Poliklinika Zahradní Město či Nemocnice Milosrdných sester v Praze. Později získal certifikát zdravotnického maséra. Díky těmto zkušenostem a příležitostem věděl, že se chce věnovat masérské činnosti zejména ve zdravotnictví. Hovoří anglicky.

Martin Škrobák

Jako masér pracuje ve zdravotnických zařízeních již přes pětadvacet let. Pracuje s klienty individuálně dle jejich zdravotního stavu a předpisu lékaře. Využívá technik: klasické masáže, reflexní masáže, reflexologie plosky nohy, thajské masáže a lymfatické drenáže celého těla.

Petr Knot

Ve zdravotnictví se pohybuje delší dobu. Ze začátku pracoval jako sanitář na oddělení chirurgie/traumatologie/gynekologie, následně zamířil k IZS. Od roku 2010 pomáhá klientům od zdravotních problémů s pohybovým aparátem formou masáží. Své zkušenosti získával a aplikoval zejména v lázeňských zařízeních. V současné době se věnuje primárně masážím reflexním, klasickým a sportovním. Ke svým klientům přistupuje vždy individuálně a zohlednění aktuálního zdravotního stavu je pro něj samozřejmostí.

Fyzioterapie

Mgr. Monika Grée - úsekový fyzioterapeut

Absolvovala magisterské studium fyzioterapie FTVS UK v roce 2001. Zkušenosti má převážně z ambulantního provozu s dospělými a staršími dětmi. V terapii využívá mobilizačních technik, technik měkkých tkání, principů spirální dynamiky, metodu L. Mojžíšové, přístupy Mgr. Bitnara a koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace. Aktivně aplikuje Vojtovu reflexní lokomoci absolvovanou v RL-Corpus. Dále se zabývá terapií inkontinence, poruchami funkce pánevního dna (školitel – Mgr. P. Vondrašová)  a viscerálními manipulacemi (školitel – Bc. A. Zapletalová). Jako podpůrný prostředek využívá kineziotaping a manuální lymfodrenáž. Absolvovala rok Feldenkraisovy metody v USA. Pro dlouhodobý efekt terapie probíhá s každým klientem rozbor pracovních, sportovních a denních běžných činností s návody na jejich optimální provádění. Následně pak pokračuje s klienty formou autokorekce, v ideálním případě tak dochází i ke změně pohybového chování díky zlepšené schopnosti vnímání pohybového schématu. Aktivní přístup klientů k terapii proto vnímá jako klíčový. Hovoří plynně anglicky.

Mgr. Karel Kupec

V ambulantní praxi pracuje od roku 2010 převážně s dospělými a juvenilními pacienty.
Z terapie se věnuje nejvíce konceptu DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) dle prof. Pavla Koláře, který absolvoval 2016. Baví ho aplikace poznatků z neurofyziologie vývojové kineziologie do běžných denních činností a sportovních aktivit pacientů. Samozřejmostí jsou mobilizační techniky, techniky měkkých tkání a analytické metody, kineziotaping a edukace. Své pacienty vede k samostatnému přístupu a vědomé aplikaci naučených stereotypů do běžného chování.

Mgr. Jitka Patríková

Věnuje se diagnostice, komplexní rehabilitaci a zároveň prevenci obtíží v oblasti pohybového systému u dospělých, dětí od 6 let a vrcholových sportovců. Vystudovala obor fyzioterapie na FTVS UK. V rámci svého dalšího vzdělávání absolvovala řadu akreditovaných fyzioterapeutických kurzů. Při své práci využívá terapeutické metody: dle Brunkow, metody dle Mojžíšové, mobilizace, techniky měkkých tkání, kineziotaping, pevný tape, terapii triggerpointů, metody vycházející z vývojových pozic a další. Dále využívá zkušeností získaných v rámci zahraniční stáže na rehabilitační klinice v Německu. Dlouhodobě pracuje jako fyzioterapeut České reprezentace v házené.

Bc. Anna Tománková

Absolvovala bakalářské studium v oboru fyzioterapie na FBMI ČVUT v Praze v roce 2018. Pracovní zkušenosti má z rehabilitačního ústavu, nejvíce však z ambulantního provozu a denního stacionáře zaměřujícího se na neurorehabilitaci. Během své praxe absolvovala kurz kinesiotapu I.a II., palpační anatomie, rehabilitace spastické parézy A a další odborné konference a semináře z oblasti fyzioterapie. Při terapiích často využívá mobilizační techniky, techniky měkkých tkání, baňkovou masáž, prvky senzomotorické stimulace a DNS dle Koláře, avšak celkové zaměření svých terapií směřuje zejména k vnímání vlastního těla pacientů. Terapii ráda doplňuje aplikací kinesiotapu. Vede jak individuální terapie, tak i skupinová cvičení.

Mgr. Patrícia Lazárová

Bakalářský diplom z fyzioterapie obdržela na Prešovské univerzitě v Prešově a magisterský titul následně na universitě v Bratislavě. Zkušenosti má z ambulantní fyzioterapie s psychosomatickým přístupem v CKP Roseta a CKP Dobřichovice, ale také z lůžkového oddělení neurologie v Nemocnici na Bulovce. Ke klientovi přistupuje individuálně vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a zvláštnostem jeho povahy. Při své práci využívá poznatků z odborných kurzů: Fyzioterapie funkce od Clary Lewitové, kineziotaping, techniky měkkých tkaní, mobilizace. Je absolventkou kurzu Myofasciální integrace. Dále využívá i základní techniky jako je strečink, kompenzační cvičení a ergonomii při práci. V individuální fyzioterapii klade důraz na pochopení správné funkce pohybového aparátu a vnímání těla jako celku. Následně pracuje s klientem na aplikaci zkušeností z terapie do každodenního života. Na klientech oceňuje zájem a odpovědnost za své tělo, otevřenost a snahu zlepšit zažité chybné stereotypy.

Mgr. Irena Krejčová

Absolvovala studium Fyzioterapie na 1. LF UK a obor Rehabilitační a psychosociální péče na ZSF JU. Rehabilitaci osob se profesně věnuje od r. 2002. Od roku 2003 působila na RKM jako fyzioterapeut lůžkové a ambulantní péče a ve velké míře rovněž na vodoléčbě a elektroléčbě. Ke klientům se snaží vždy přistupovat s láskou, úctou a respektem. Ve své práci využívá zkušenosti z kurzů a seminářů, které absolvovala a především z praxe se samotnými klienty. Pracuje zejména s měkkými technikami a mobilizacemi dle Prof. K. Lewita a využívá konceptů práce a cvičení podle R. Brunkow, L. Mojžíšové, McKenzie, PNF (Kabata), Bobath konceptu, Maryšky aj.

Mgr. Markéta Černá

Fyzioterapii vystudovala na Karlově Univerzitě v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Své zkušenosti čerpá převážně z ambulantní fyzioterapie. Pracuje většinou s dospělými, dále také se staršími dětmi a sportovci. Má zkušenosti jako fyzioterapeut u florbalového a volejbalového týmu. Ke svým pacientům přistupuje individuálně a terapii přizpůsobuje jejich schopnostem a zdravotním problémům. V praxi používá techniky měkkých tkání, mobilizační techniky, postizometrickou relaxaci (PIR), kineziotaping, a také aktivní cvičení s pomůckami. Využívá široké spektrum cviků z různých směrů fyzioterapie – mezi tyto prvky patří například: dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), PNF, senzomotorická stimulace, SM systém, prvky z jógy atd.

Mgr. Lenka Sahánková

Magisterský titul z fyzioterapie získala v roce 2018 na LF MU v Brně. Při studiu pracovala v ambulantním provozu, ve kterém zůstala do současnosti. Věnuje se především dospělým a juvenilním pacientům. Nejčastěji se zabývá pacienty po úrazech, ale v poslední době se věnuje i klientkám s močovou inkontinencí. Ve své práci využívá dovedností získaných během studia a čerpá také z četných účastí na odborných kurzech a seminářích. V terapii využívá techniky měkkých tkání, mobilizace, základů konceptu DNS, PNF, dále senzomotoriku, metodu L. Mojžíšové, spirální dynamiku, kinesiotaping, ale také prvky jógy a pilates. Kromě individuální fyzioterapie vede skupinové lekce, které se snaží zpestřit využitím rehabilitačních pomůcek (gymnastické míče, overbally, posilovací gumy, rollery). K pacientům přistupuje individuálně a požaduje od nich aktivní zapojení se do terapie.

Elektroléčba

Kateřina Kolková

Studium fyzioterapie úspěšně dokončila v roce 1986. Má  mnoholeté zkušenosti hlavně z ambulantního provozu i ze soukromé praxe, kde využívala nejrůznější techniky a metodiky k odstranění bolesti, uvolnění svalů a kloubů a vůbec celkového zlepšení funkce pohybového aparátu. Nyní pracuje na oddělení elektroléčby, kde pokračuje v léčení potíží za pomoci fyzikální terapie jako např. ultrazvuku, magnetoterapie, lymfatických drenáží, laseru apod.

O nás

 • Vamed
 • 15.9.2017

O nás

Pracoviště poskytující prvotřídní péči o pohybový aparát. Fundovaní odborníci a výborná dostupnost v centru Prahy.

Od 1. 2. 2007 byl zahájen provoz detašovaného ambulantního pracoviště Rehabilitační kliniky Malvazinky Praha.

Toto nové zdravotnické zařízení poskytuje komplexní rehabilitační péči pro ambulantní klienty.

Profesionální tým je tvořen rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem, masérem a lázeňskou. Všichni mají mnohaleté zkušenosti v oblasti rehabilitace a fyzioterapie.

Součástí poskytované péče je:

 • vyšetření rehabilitačním lékařem a fyzioterapeutem
 • individuální fyzioterapie
 • skupinová fyzioterapie
 • masáže
 • fyzikální terapie
 • infrasauna

V rámci fyzikální terapie nabízíme komplexní vodoléčebné procedury:

 • celotělovou vířivou vanu
 • částečnou vířivou vanu na horní a dolní končetiny

Součástí fyzikální terapie jsou také elektroléčebné procedury:

 • biostimulační laserový systém
 • magnetoterapie
 • terapie interferenční proudy, DD proudy, TENS a IVP
 • přístroj pro sekvenční kompresivní drenáž (lymfodrenáž)
 • ultrazvuk