Poliklinika Palackého  »  Kontakty

Kontakty

Ambulantní rehabilitační zařízení Rehabilitační kliniky Malvazinky Praha
Poliklinika Palackého

Palackého 5
110 00, Praha 1

Pro objednání ambulantní rehabilitační péče volejte:
Tel.: 222 928 400

E-mail: recepce.palackeho@mediterra.cz

Profesionální tým Polikliniky Palackého je tvořen rehabilitačními lékaři, fyzioterapeuty, maséry a lázeňskými pracovníky. Všichni mají mnohaleté zkušenosti v oblasti rehabilitace a fyzioterapie.

Ordinační hodiny

Pondělí 07:30 – 17:00

MUDr. Tereza MOŠNOVÁ

08:00 – 16:00

MUDr. Zdeňka ČERNÁ

Úterý 08:00 – 14:30

MUDr. Monika HLINĚNÁ

08:00 – 16:00

MUDr. Zdeňka ČERNÁ

Středa 07:30 – 16:30

MUDr. Tereza MOŠNOVÁ

08:00 – 14:30

MUDr. Monika HLINĚNÁ

Pátek 07:30 – 14:30

MUDr. Tereza MOŠNOVÁ

 

Lékaři

MUDr. Tereza Mošnová

MUDr. Monika Hliněná

Absolvovala studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je to lékařka s atestací z interního a rehabilitačního lékařství s šestnáctiletou praxí v oboru. Od roku 2003 pracuje na Rehabilitační klinice Malvazinky, konkrétně v letech 2003-2007 působila na lůžkové rehabilitaci a od roku 2007 až dosud se specializuje na ambulantní pacienty na Poliklinice Palackého, kde do roku 2010 byla vedoucí lékařkou.

MUDr. Zdeňka Černá

Fyzioterapie

Mgr. Monika Grée

Absolvovala magisterské studium fyzioterapie FTVS UK v roce 2001. Zkušenosti má převážně z ambulantního provozu s dospělými a staršími dětmi. V terapii využívá nejčastěji mobilizačních technik, technik měkkých tkání, principů spirální dynamiky a metodu L. Mojžíšové. Dále využívá prvky dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře, přístupů Mgr. Bitnara a Maryšky. Jako podpůrný prostředek využívá také kineziotaping a manuální lymfodrenáž. Absolvovala rok Feldenkraisovy metody v USA. Pro dlouhodobý efekt terapie probíhá s každým klientem rozbor pracovních, sportovních a běžných činností s návody na jejich optimální provádění, následně pak formou autokorekce v ideálním případě i ke změně pohybového chování. Aktivní přístup klientů k terapii proto vnímá jako klíčový. Hovoří plynně anglicky.

Mgr. Markéta Brabačová

Má zkušenosti z ambulantní i lůžkové péče. Věnuje se dospělým klientům a v poslední době v nemalé míře také dětem. Má řadu zkušeností ve vedení skupinových cvičení pro děti i pro dospělé. V současnosti v našem zařízení vede skupinové cvičení zaměřené na krční páteř a cvičení na míčích. Nejčastěji v terapii využívá pozic z vývojové kineziologie dle Koláře, reflexní lokomoci dle prof. Vojty, senzomotorických cvičení, mobilizační techniky a techniky měkkých tkání dle Lewita. Dále pak terapii dle přístupu Clary-Marie H. Lewitové, Mgr. P. Bitnara, p. L. Mojžíšové, metodu R. McKenzie a aplikaci kineziotapu.

Mgr. Jana Filipovičová

Věnuje se zejména dospělým pacientům, včetně seniorů. Má zkušenosti převážně s ambulantními pacienty. Zajímá se především o funkční poruchy pohybového aparátu, bolesti zad, péči o pohybový systém a nastavení optimálního léčebně preventivního programu pro konkrétního jedince. Využívá zejména prvky z metody DNS na podkladě vývojové kineziologie dle Koláře, z metody dle Mojžíšové, Vojty, Brunkow či Brűggera. Absolvovala také speciální kurzy: Posilování ve fyzioterapii a Jóga v rehabilitaci. Vede skupinové cvičení pro prevenci bolestí zad "Aby záda nebolela". Jejím koníčkem je fitness sport, kolo a plavání.

Mgr. Karel Kupec

V ambulantní praxi pracuje od roku 2010 převážně s dospělými a juvenilními pacienty.
Z terapie se věnuje nejvíce konceptu DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) dle prof. Pavla Koláře, který absolvoval 2016. Baví ho aplikace poznatků z neurofyziologie vývojové kineziologie do běžných denních činností a sportovních aktivit pacientů. Samozřejmostí jsou mobilizační techniky, techniky měkkých tkání a analytické metody, kineziotaping a edukace. Své pacienty vede k samostatnému přístupu a vědomé aplikaci naučených stereotypů do běžného chování.

Mgr. Jitka Patríková

Věnuje se diagnostice, komplexní rehabilitaci a zároveň prevenci obtíží v oblasti pohybového systému u dospělých, dětí od 6 let a vrcholových sportovců. Vystudovala obor fyzioterapie na FTVS UK. V rámci svého dalšího vzdělávání absolvovala řadu akreditovaných fyzioterapeutických kurzů. Při své práci využívá terapeutické metody: dle Brunkow, metody dle Mojžíšové, mobilizace, techniky měkkých tkání, kineziotaping, pevný tape, terapii triggerpointů, metody vycházející z vývojových pozic a další. Dále využívá zkušeností získaných v rámci zahraniční stáže na rehabilitační klinice v Německu. Dlouhodobě pracuje jako fyzioterapeut České reprezentace v házené.

Bc. Ľubica Pisaríková

Věnuje se dospělým pacientům. Fyzioterapii vystudovala na Katolické univerzitě v Ružomberku. Svoje znalosti z oblasti fyzioterapie si rozšiřuje externím magisterským studiem fyzioterapie na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Zkušenosti má mimo ambulantní provoz také z nemocničního a lázeňského prostředí. Při své práci klade důraz na aktivní přístup k terapii a cílené vnímání pohybu a polohy těla. Využívá následující techniky: techniky měkkých tkání a mobilizace, kineziotaping. Absolvovala tyto kurzy a školení: kineziotaping, baňkování, trenérství ve fitness a aerobiku.

Dis. Filip Razim

Bc. Jana Slaná

Vystudovala bakalářské studium fyzioterapie na FTVS Univerzity Karlovy v Praze, které úspěšně ukončila v roce 2012. Absolvovala kurzy: viscerovertebrální vztahy, manuální terapie dle Mojžíšové, komplexní terapie triggerpointů, Forma-Funkce-Facilitace I., základy jógy, komplexní terapie ramene, kineziotaping, hluboký stabilizační systém, manuální lymfodrenáž a další. Pracuje převážně s dospělými pacienty a dětmi školního věku. S pacienty pracuje v rámci fyzioterapie komplexně a snaží se najít příčinné souvislosti potíží. Velmi ráda se zabývá nejen léčením již vzniklých poruch pohybového systému, ale i jejich prevencí.

Bc. Patrícia Szabová

Elektroléčba

Alena Podroužková

Alena je fyzioterapeut se specializací „elektroléčba“ včetně práce s laserem. V roce 1980, po střední škole, absolvovala nástavbu – obor rehabilitační pracovník. Má 30 let zkušeností a od roku 2000 se zaměřuje výhradně na elektroléčbu. V roce 1993 získala atestaci v oboru rehabilitační pracovník a od roku 2005 pak disponuje platnou registrací v oboru fyzioterapeut. Z praxe: Nemocnice Karlovy Vary, Kojenecký ústav Strančice, Poliklinika Oblouková, Poliklinika Stodůlky, ARC MED, FN Motol, od roku 2009 pak Rehabilitační klinika Malvazinky – detašované pracoviště Palackého. Provádí veškeré léčebné úkony elektroléčby v rozsahu instalovaných zařízení.

Martina Vancová

V současné době pracuje na pozici fyzioterapeuta na elektroléčbě. Aplikuje zde veškerou elektroterapii. Práce na oddělení elektroléčby je při plné vytíženosti náročná na organizaci, ale i v časovém pressu přistupuje ke klientům vždy vstřícně a s úsměvem. Z předchozí praxe má zkušenosti především s rehabilitací pacientů po ortopedických operacích. Absolvovala kurzy: manuální lymfodrenáž, tejpování a SM systém MUDr. Smíška.

Maséři - vodoléčba

Ilona Milfajtová

Ve zdravotnictví pracuje od roku 1996. Posledních 12 let se věnuje masážím. Využívá následující techniky: klasické a reflexní masáže, techniky manuální lymfodrenáže, reflexologii plosky nohy, thajské masáže, indické masáže hlavy, těhotenské masáže a relaxační masáže s využitím kosmetiky Gernétic a další.

Mgr. Světlana Sitčuková

Studiem lidského těla se zabývá delší dobu. Má titul z oboru experimentální biologie a virologie v Kyjevě. Kromě toho je jí blízký holistický pohled na lidské tělo - „Celek není souhrn částí“, který zastávají vědy, jako ájurvéda a jóga. Absolvovala tříleté dálkové studium Ájurvédské Instituce Dhanvantri pod vedením Dr. Govinda S. Rajpoota PhD. Získala také osvědčení instruktora jógy u Českého svazu jógy a v současné době pokračuje ve studiu jógové terapie. Masáže vnímá jako pasivní cvičení, které přináší úlevu, ale dlouhodobých výsledků je možno dosáhnout jedině aktivním přístupem k životu a k procesu uzdravení. Pochopení vlastního těla, příčiny onemocnění a přijetí zodpovědnosti za vlastní. Ve své práci používá klasické masáže, reflexní terapii, techniky měkkých tkání, osvěžující zábaly nohou s použitím přípravku firmy Gernétic a metodu estetického formování postavy. Využívá principů ze cvičení jógy.

Martin Škrobák

Jako masér pracuje ve zdravotnických zařízeních již přes pětadvacet let. Pracuje s klienty individuálně dle jejich zdravotního stavu a předpisu lékaře. Využívá technik: klasické masáže, reflexní masáže, reflexologie plosky nohy, thajské masáže a lymfatické drenáže celého těla.

Vlastimil Vaněk

Recepce

Ing. Magda Malm

vedoucí oddělení customer care

Gabriela ZOLLMANNOVÁ

Bc. Iveta TYPOLTOVÁ

Martina ŠAMAROVÁ